عکس بامزه از سام درخشانی و دخترش برکه

عکس جدیدی از سام درخشانی و دخترش برکه منتشر شده است

عکس جدید سام درخشانی و دخترش

عکس جدیدی از سام درخشانی و دخترش منتشر شده است.

این بازیگر ۴۴ ساله نام برکه را برای دخترش انتخاب کرده بود.

در ادامه عکس جدید سام درخشانی و دخترش برکه را مشاهده خواهید کرد.

سام درخشانی و دخترش برکه

سام درخشانی و دخترش برکه