عکس خنده دار ترلان پروانه از تیپ پدر و مادرش و خودش در سال های دور

ترلان پروانه بازیگر ۲۰ ساله عکسی جالبی از کودکی هایش در کنار پدر و مادرش را منتشر کرد

عکس ترلان پروانه از کودکی اش

ترلان پروانه بازیگر ۲۰ ساله کشورمان عکس جالبی را منتشر کرده است.

این بازیگر عکسی از کودکی خودش را منتشر کرده و به تمسخر تیپ پدر و مادر و برادرش و خودش پرداخته است.

ترلان پروانه نوشت:

*****

از شلوار من بگذریم میرسیم به پدرم که عینکی نبوده ولی عینک میزده واسه ژست😂😍🤦🏽‍♀️‌

بعدم که مانتو مامانم که واقعا عاشق تیپ هنریشم 😍😂مامان من دنبال مانتوتم الان ..😍😂

با چشم بسته خالم کاری نداریم و میرسیم

به قیافه عرفان پروانه
که به قول خودش در کودکی اعتقادی به قرتی بازی نداشته و مسخره بازی را از این عکس هم دریغ نکرده

ترلان پروانه در کنار پدر و مادرش در کودکی

ترلان پروانه در کنار پدر و مادرش در کودکی