عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ فصل اسکی

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ فصل اسکی

عکس زیر در میان بخش هایی از کوه های آلپ به ثبت رسیده است که در کشور ایتالیا قرار دارند؛ فصل اسکی سواری در این جا از اوایل پاییز آغاز می شود و تا انتهای زمستان ادامه دارد.

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ فصل اسکی