عکس: کارت مراسم عروسی الهام حمیدی بازیگر ۴۱ ساله

عکسی از کارت عروسی الهام حمیدی بازیگر ۴۱ ساله کشورمان منتشر شده است

برگزاری مراسم عروسی الهام حمیدی

مدتی پیش عکس و فیلم هایی از مراسم عقد الهام حمیدی بازیگر کشورمان منتشر شد.

گویا در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ نیز مراسم ازدواج این بازیگر ۴۱ ساله برگزار شده بود.

حالا  عکسی از کارت عروسی الهام حمیدی بازیگر کشورمان منتشر شده است.

کارت مراسم عروسی الهام حمیدی

کارت مراسم عروسی الهام حمیدی