فاجعه سراوان مستندی از یک غفلت…

فاجعه سراوان مستندی از یک غفلت…

در جامعه مدرن یقینا پس از امنیت عمومی این مسئله بهداشت است که اولویت اصلی را داشته و مسئولین بخش قابل توجهی از ردیف های بودجه و درآمد موجود را البته با یک برنامه ریزی صحیح به آن اختصاص میدهد

در سالهای اخیر شاهد این موضوع هستیم که در کشورهای توسعه یافته حفظ و احیای محیط زیست نیز در کنار و متصل به حوزه بهداشت در صدر اولویت ها قرار گرفته به شکلی که با ایجاد محیط زیستی مطلوب بستری مناسب برای بهداشت عمومی ایجاد می کنند و بجای هزینه های هنگفت برای درمان در راستای پیشگیری شیوع انواع امراض سعی در ایجاد محیط زیستی پاک برای حیات مطلوب خود می کنند.

اگر به دو مؤلفه بهداشت و محیط زیست جایگاه توریسم و گردشگری را در اقتصاد روز دنیا اضافه میکنیم براحتی به این نتیجه خواهیم رسید که امروز به موازات و حتی بیش از سوختهای فسیلی همچون نفت و گاز و معادن کانی های قیمتی،این جنگل ها و فضای سبز موجود در سطح کشورها هستند که به عنوان سرمایه ای پایدار در سطوح مختلف مورد اشاره و ایجاد و گردش سرمایه نقش مهمی را ایفا می کنند.
خوشبختانه در سالهای اخیر در بسیاری از استانهای کشور شاهد این موضوع هستیم که مسئولین با بررسی های کارشناسی و بکارگیری از تجربیات روز دنیا سعی در اتخاذ سیاستهایی در راستای حفظ منابع طبیعی از جمله محیط زیست خود دارند لیکن متاسفانه رشت به عنوان کانون پیشانی بند سبز شمال کشور از قاعده تصمیم سازی و اجرای سیاستهای زیست محیطی مستثنا بوده و سالهاست شاهد فرصت سوزی در این حوزه میباشیم.
شاید شاخص ترین مثال و مصداق برای این ادعا وضعیت نحوه عملکرد در مورد پسماند وچگونگی ساماندهی حوزه زباله شهری و وضعیت امروز سراوان میباشد.

فاجعه ای خاموش که در تلاطم بی توجهی نمایندگان مجلس رشت از ادوار گذشته تاکنون که با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری بنا به رسالت خود وظیفه تامین و مطالبه دریافت بودجه و اعتبارات ملی را در این حوزه برعهده دارند ولی متاسفانه گویا برخلاف همکاران خود در سایر استانها که با تمام ظرفیت مشغول جذب اعتبارات ملی جهت رفع امور مربوط به حوزه انتخابیه خود هستند دغدغه ای فارغ از این فاجعه در کمین شهروندان رشت داشته و در سکوت و عدم پیگیری این مطالبه خطیر با یکدیگر در رقابتند…
حداقل در یک سال اخیر معدود روزهایی را میتوان شمرد که در رسانه های محلی و حتی ملی خبری درباره اتفاقی بد در سراوان در حوزه زباله به گوش نرسد از ورود شیرابه زباله به زمین های زراعی مردم تا نارضایتی علنی اهالی محجوب و صبور سراوان،از لزوم تاسیس زباله سوز وخطرات زیست محیطی ناشی از عدم وجود آن تا تبدیل باارزش ترین منابع طبیعی رشت به زباله دان عمومی در سطحی وسیع… لیکن مداومت در بی توجهی نمایندگان تنها کنش میدانی منتخبین مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به این کابوس در حال تحقق است.
از اعلام روز شمار فرماندار محترم مدتی میگذرد لیکن در حوزه میدانی شاهد اتفاق قابل ذکری نمی باشیم و اقداماتی که تاکنون در این حوزه اتفاق افتاده است تنها از سوی شهرداری رشت و سازمان پسماند بوده که آن هم با توجه به حجم بالای کار و نیاز به ردیف های بودجه بیشتر از بضاعت شهرداری و توان محدود مجموعه شهرداری رشت بعنوان یک مرجع مسئول حتی به عنوان یک مُسکن نیز نتیجه نداده است ولی در جای خود قابل تقدیر است اما سؤال اصلی از نمایندگان محترم رشت در خانه ملت اینجاست:
آیا تناسبی مابین سرعت پیشرفت این فاجعه با این اقدامات محدود وجود دارد؟؟؟
آیا وقت آن نرسیده که با درک حقیقی از ابعاد این فاجعه به رسالت خود رجوع کرده و جهت ایجاد توجه مسئولین کشور و متولیان جهت تخصیص بودجه برای رفع این معضل دست بکار شوید؟؟؟

مردم رشت با امید به روزهای بهتر پای صندوق آرا رفته و با رای خود به شما مشروعیت حضور در این جایگاه را اعطا کردند تا در رفع معضلات رشت بکوشید آیا امروز در حوزه انتخابیه شما هیچ موضوع دیگری تا این حد اهمیت دارد که وقت و توجه خود را معطوف سراوان نمیکنید؟؟؟
به هر حال عدم انجام اقدام مقتضی از سوی نمایندگان رشت در مجلس یا نشان دهنده تحلیل ضعیف نمایندگان در برآورد مشکلات و اولویت بندی جهت پرداختن به آنها بوده و یا خبر از عدم توانایی آقایان در انجام امور محوله در راستای حل معضلات شهر آن هم با این میزان از اهمیت را میدهد که در هر صورت باید فکری برای آن کرد چرا که فاجعه از آنچه که ما در آینه میبینیم به ما نزدیکتر است…