فاطمه شیرزاد: بهارمست کمی بیشتر به شهردار شدن فکر کند/شهردار شدن بهارمست خواسته کارکنان شهرداری و اکثر اعضای شورا است

فاطمه شیرزاد: بهارمست کمی بیشتر به شهردار شدن فکر کند/شهردار شدن بهارمست خواسته کارکنان شهرداری و اکثر اعضای شورا است

فاطمه شیرزاد در پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر رشت،ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: ۱۷ مرداد باید روز تقدیر از قلم های منصفانه خبرنگاران باشد و امیدوارم روز خبرنگار روز سخنرانی های طولانی و ارایه گزارش عملکرد مدیران نباشد.

به گزارش رشت۲۰ ؛فاطمه شیرزاد به برپایی مراسم تجلیل روز خبرنگار توسط شورا و شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: سرپرست شهرداری رشت با همکاری روابط عمومی شورا و شهرداری نسبت به برپایی مراسمی درخور شأن و به‌منظور تجلیل از خبرنگاران اقدام کنند.

فاطمه شیرزاد، سخنگوی شورای شهر رشت در تقدیر از اقدامات مهندس بهارمست تصریح کرد: امیدوارم آقای بهارمست کمی بیشتر به مساله شهردار رشت شدن فکر کنند، زیرا این خواسته اکثر اعضای شورا است.