فتوای جنجالی آیت‌الله بیات زنجانی درباره اختصاص ارز دولتی به حجاج آیت‌الله العظمی بیات زنجانی به استفتائی پیرامون اختصاص ارز دولتی به حجاج بیت‌الله الحرام پاسخ داد.

فتوای جنجالی آیت‌الله بیات زنجانی درباره اختصاص ارز دولتی به حجاج

به گزارش رشت۲۰ ؛آیت‌الله العظمی بیات زنجانی به استفتائی پیرامون اختصاص ارز دولتی به حجاج بیت‌الله الحرام پاسخ داد که درپی می آید.

متن این استفتاء و پاسخ آن به شرح زیر است:

 

سؤال: نظر معظم له در مورد اختصاص ارز دولتی به حجاج چیست؟

 

پاسخ: با سلام و تحیّت؛

 

مطابق نصّ قرآن کریم حج برای کسانی‌ است که دارای استطاعت مالی و بدنی باشند؛ بنابراین اگرکسی مستطیع نیست حج برای او واجب نیست؛ دولت نیز مکلّف نیست زمینه استطاعت فوق را فراهم کند و بالطبع اگر اولویّت‌های مصرف ارز رعایت نشود که دولت مکلّف است آنها را رعایت کند، تخصیص دادن چنین ارزهایی معلوم نیست مشروع باشد.