فحاشی یک نماینده دیگر مجلس به روحانی! دهان‌دیده و فرومایه‌ای! + عکس

فحاشی یک نماینده دیگر مجلس به روحانی! دهان‌دیده و فرومایه‌ای! + عکس

به گزارش رشت۲۰ به نقل از رویداد۲۴؛ علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس در توئیتی به شدت از رئیس‌جمهوری انتقاد کرد.

وی در این باره نوشت:

جناب رئیس جمهور!

دهان دریدگی شما را در انواع فحش‌ها که نثار منتقدین کرده اید دیده ایم؛ و فرومایگی تان را در نسبت ناروا به ائمه اطهار برای نیل به مطامع سیاسی تجربه کرده ایم!

به جای بسیج یک لشگر برای پاسخ به نماینده ملت و طرح شکایت از اوقدری به فکر ملت باش که طاقتشان طاق شده است.

417984 727 - فحاشی یک نماینده دیگر مجلس به روحانی! دهان‌دیده و فرومایه‌ای! + عکس

وی قبلا در توئیتی به شدت به روحانی حمله کرده بود.