فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده است در پنجاه و سومین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت؛ حامد عبدالهی:

فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده است

به گزارش رشت۲۰ ;حامد عبدالهی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت، با اشاره به بحث برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس برای تبلیغات محیطی سطح شهر، اظهار داشت: تاکنون هیچ نتیجه ای مشخص نشده است و ظاهراً سازمان بازرسی به برخی موضوعات ایراداتی را وارد کرده اند که باید در فراخوان و اسناد دیده می شد.

عبدالهی با بیان اینکه تاکنون برنده این برون سپاری مشخص نشده است، بیان داشت: برای این موضوع سازمان های حمل و نقل بار و مسافر و سرمایه گذاری شهرداری رشت مکلف به تعیین تکلیف این موضوع هستند.
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده است
عبدالهی افزود: در جلسه قبلی نیز تاکید کردیم که متاسفانه در شهرداری کارها کند پیش می رود. تا جایی که بنده اطلاع دارم بیش از ۲۰ روز قبل سازمان بازرسی ایرادات را به موضوع وارد کرده است و مشخص نیست که چرا ایرادات تعیین تکلیف نشده است؟
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که در برخی از موارد برای استفاده از فضای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده ایم.
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده است
در ادامه از سوی ریاست کمیسیون مقرر شد ظرف مدت مشخص اشکالات سازمان بازرسی برای جانمایی ایستگاه های اتوبوس شهر رشت در خصوص برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوسرانی برطرف شود.
همچنین گزارش مدیریت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری شهرداری رشت در خصوص چگونگی برون سپاری معاینه فنی خودرو و جایگاه سوخت یورو ۵ مورد بررسی قرار گرفت.
 gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده استgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - فراخوان برون سپاری ۱۰۴ ایستگاه اتوبوس / در برخی از موارد فضاهای تبلیغاتی چهره شهر را خراب کرده است