فراخوان جمع آوری طرح های ترویج فرهنگ کتابخوانی در رشت رئیس ارشاد اسلامی رشت خبر داد:

فراخوان جمع آوری طرح های ترویج فرهنگ کتابخوانی در رشت

رئیس ارشاد اسلامی رشت از فراخوان جمع آوری طرح های ترویج فرهنگ کتابخوانی در رشت خبر داد و گفت: شهر رشت در سال ۹۴ تا مرحله نیمه نهایی پایتختی کتاب ایران پیش رفته است.

72612t - فراخوان جمع آوری طرح های ترویج فرهنگ کتابخوانی در رشت

به گزارش خبر فوری رشت ،دکتر محمد حسن پور از فراخوان جمع آوری طرح های ترویج فرهنگ کتابخوانی در رشت خبر داد و اظهار کرد:نظر به اینکه شهر رشت در سال ۹۴ تا مرحله نیمه نهایی پایتختی کتاب ایران پیش رفته و به شهرهای دوستدار کتاب پیوسته است و با برگزاری جشنواره باشگاه های کتابخوانی برای کسب مقام پایتختی کتاب ایران رقابت می کند لذا یکی از ضروریات نیل به این مقصود ارسال طرح های مرتبط با ترویج فرهنگ کتابخوانی می باشد که به نام صاحب طرح داوری می گردد و در صورت کسب مقام پایتختی اجرای طرح ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت با بیان اینکه فعالین حوزه کتاب و کتابخوانی شهرستان رشت می توانند فراخوان «سومین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران» را در سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت به آدرس rasht.farhang.gov.ir مشاهده کنند،گفت:علاقمندان در صورت داشتن طرح برای ترویج فرهنگ کتابخوانی فرم های مرتبط را تکمیل و تا تاریخ ۵ آذرماه ۹۵ به کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت تحویل دهند.