فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار بازگشایی مسیر امام علی(ع) منتشر شد

فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار بازگشایی مسیر امام علی(ع) منتشر شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، تاریخ چاپ آگهی نوبت اول این فراخوان روز شنبه ۹۹/۵/۴ و نوبت دوم روز شنبه ۹۹/۵/۱۱ و مهلت دریافت اسناد برای اشخاص حقیقی و حقوقی از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۹ اعلام شده است.

مهلت تحویل اسناد تا ساعت ۱۳:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۵/۳۰ است که می بایست در پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه سازمان تحویل گردد.

شایان ذکر است بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، زمان بازگشایی پاکت ها در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۱ خواهد بود.