فراخون اولین جشنواره عکس فرهنگ شهروندی با عنوان ۴۰ عکس برتر به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار می‌شود

فراخون اولین جشنواره عکس فرهنگ شهروندی با عنوان ۴۰ عکس برتر

به گزارش رشت۲۰ ؛اولین جشنواره عکس فرهنگ شهروندی با عنوان۴۰عکس برتر به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود.

شرایط جشنواره:
۱-شرکت همه عکاسان در این جشنواره آزاد است ۲-آثار ارسالی فقط بصورت تک عکس پذیرفته میشود و هر عکاس می تواند با ارسال ۲ عکس در هریک از موضوعات  (جمعا ۱۲ عکس ) در جشنواره شرکت کند ۳-در صورت راه یابی عکس به نمایشگاه ارسال عکس با اندازه اصلی ضروری است ۴-دریافت اثرها به صورت لوح فشرده به نشانی رشت سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری رشت ،بخش آموزش شهروندی ودریافت رسیدخواهد بود.۵- اصلاح عکس(رنگ ،کنتراست ،برش )در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد قابل قبول است۶- تاریخ عکسها از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ باشد۷-تحویل دهننده اثر به عنوان صاحب اثر بوده وقانون کپی تکثیرشامل عکس ها در هر مرحله از جشنواره می شود۸- به آثاری که بعداز مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهدشد ۹-تحویل اثر به منزله پذیرش همه مقررات جشنواره است وتصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده است ۱۰-چاپ وشاسی اثرها به عهده سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری بوده وتمامی هزینه مربوط به نمایشگاه برعهده این سازمان می باشد ۱۱-لوح های فشرده  دریافت شده عودت داده نمی شود
موضوعات جشنواره:
۱-ایمنی شهر ۲-بافت فرسوده ۳-کسب وکارشهری ۴- نظم وانضباط شهری ۵- زیبایی وگردشگری شهری ۶-آپارتمان نشینی ۷- تکدی گری ۸-سد معبر۹- حمل ونقل وترافیک۱۰- شهر دوستار کودک ۱۱-شهر مطالعه و فرهنگ
امتیازها:
۱-عکس های برگزیده بصورت نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت وبرای آنها گواهی شرکت در نمایشگاه صادر می شود
۲-تمامی عکس های منتخب در کتابچه مرتبط با نام خود صاحب اثر به چاپ خواهد رسید
جوایز برگزیدگان:
نفر اول :تندیس جشنواره وبن جشنواره به مبلغ ۵ میلیون ریال
نفر دوم: تندیس جشنواره وبن جشنواره به مبلغ ۳ میلیون ریال
نفر سوم : تندیس جشنواره وبن جشنواره به مبلغ ۲ میلیون ریال
راه های ارتباطی جهت تحویل آثار وکسب اطلاعات بیشتر :
رشت خیابان سعدی ،سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری رشت ،امور توسعه فرهنگ شهروندی