فرماندار دولت روحانی: نصب تابلوی خیابان شجریان غیرقانونی است!

فرماندار دولت روحانی: نصب تابلوی خیابان شجریان غیرقانونی است!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از ایرنا، عیسی فرهادی، فرماندار تهران درباره تغییر تابلوی خیابان شجریان که صبح امروز در فضای مجازی منتشر شد، گفت: شورا هیچ مصوبه‌ای برای اینکه خیابانی به اسم شجریان باشد، برای ما ارسال نکرده است.

شجریان - فرماندار دولت روحانی: نصب تابلوی خیابان شجریان غیرقانونی است!

وی ادامه داد: بنابراین تا مصوبه‌ای نیاید و ما آن را تایید و اعلام نکنیم، اقدام در این زمینه قانونی نیست. شهرداری خلاف قانون تابلو را نصب کرده و نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست.

فرماندار تهران تصریح کرد: اگر تابلویی نصب شده باشد و کسی آن را تغییر دهد، باز هم اقدامی خلاف قانون انجام شده است. خلاف اول را شهرداری انجام داده است و خلاف دوم را کسی که آن را کنده است، مرتکب شده است.

روز سه شنبه برخی افراد تابلوی خیابان “محمدرضا شجریان” را به شهید “محسن فخری‌زاده” تغییر دادند. اقدام این افراد، انتقادهای زیادی را در پی داشت.