فرهاد خراسانی: استقلال فدراسیون فوتبال، مجوز تخلف از آیین‌نامه نیست!

فرهاد خراسانی: استقلال فدراسیون فوتبال، مجوز تخلف از آیین‌نامه نیست!

به گزارش رشت۲۰، فرهاد خراسانی در یادداشتی پیرامون حواشی برگزاری انتخابات هیئت فوتبال استان گیلان، نوشت: بقای اجتماع با زورگویی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه‌اند، حکومت کند که نامش قانون است.

آقای حیدر بهاروند و آقای قربانعلی الماسخاله؟ آنچه که شما دو مسئول با حفظ سمت و همچنین به‌عنوان «عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال» در مجمع انتخابات گیلان در خصوص «استقلال فدراسیون فوتبال» بیان نمودید، حکایت از عدم آگاهی شما به مقررات و قوانین فدراسیون است که خود به‌نوعی واضع آن بوده‌اید.

 

ذکر این نکته شایسته توجه است که، استقلال فدراسیون فوتبال زمانی معنا پیدا می‌کند که مستقیماً مربوط به قوانین «خاص» و ذات فوتبال باشد نه قوانین و مقررات «عام» برگزاری مجامع انتخاباتی در حوزه ورزش که الزاماً می‌بایست تابعی از اجازه وزارت ورزش و جوانان باشد. انتظار حداقلی خانواده فوتبال از شماها، رعایت قوانین و مقررات و اجرای صحیح آن است که خودتان آن را نگارش و تنظیم نمودید و متعاقباً به تائید وزارت ورزش و جوانان رسیده است. وقتی خودتان به قوانین فدراسیونی که زیرمجموعه آن قرار می‌گیرید، احترام نمی‌گذارید و آن را زیر پا گذاشته و از روی آن رد می‌شوید از دیگر کاندیداها که هیچ دخل و تصرفی در تنظیم آیین‌نامه یاد شده ندارند چه انتظاری باید داشت!

 

اشکالات و ایرادات قانونی به آیین‌نامه از سوی سازمان بازرسی استان، اداره کل ورزش و جوانان گیلان و بازرسی وزارت ورزش و جوانان بر اساس همان آیین‌نامه‌ای است که خودتان آن را نوشتید که امروز مانع اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی شماها در برگزاری مجمع انتخابات فوتبال گیلان گردید که متأسفانه اقدام آخر از سوی برگزارکنندگان مجمع انتخابات، فی‌نفسه با روح پهلوانی و مردانگی در ورزش منافات و باعث مضحکه و شرم فوتبال ایران گردید.

 

این استدلال غلط و تهی از اندیشه که از سوی حیدر بهاروند و الماسخاله در مجمع انتخاباتی گیلان بیان گردید، با این عنوان که فدراسیون فوتبال «استقلال» دارد، از مفهوم این بیانات این نتیجه برداشت می‌شود که یعنی دولت (وزارت ورزش) حق دخالت در فدراسیون فوتبال را ندارد، درحالی‌که این مورد مربوط به زمانی است که وزارت ورزش آیین‌نامه رو خود تنظیم کرده یا اینکه خارج از آیین‌نامه انتخابات ریاست هیئت‌های فوتبال استان‌ها دستوراتی اصرار نماید که مطابق میل و خواسته وزارت ورزش پیش رود در حالیه در موضوع مبتلابه چنین موردی حادث نگردید و سه نهاد فوق الاشاره در پیش، مطابق ضوابط قانونی، عیناً به مواد آیین‌نامه انتخابات هیئت‌های فوتبال استان‌ها استناد و بر اساس آن ایراد قانونی نمودند و جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشتند.

 

حال که قرعه مدیریت فوتبال استان به درست یا به‌اشتباه در این چند سال به نام آقای الماسخاله رقم‌زده شد ایشان باید یاد بگیرند و بدانند که انتقادات را صرفاً در راستای حوزه اختیارات و وظایف خود و بر مبنای موضوع همان انتقاد چنانچه می‌توانند مستند و مستدل پاسخ دهند در غیر این صورت به‌عنوان یک شهروند به ایشان توصیه می‌نماییم که سکوت، از هر امر دیگری بر ایشان واجب‌تر است.