فضای سبزی که اینبار در اختیار سیرک قرار گرفت!

فضای سبزی که اینبار در اختیار سیرک قرار گرفت!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰،

حدود سه سال قبل بود که فضای سبز قرار گرفته در ضلع شرق میدان شهید قلی پور شهر رشت به یک نمایشگاه فرش اختصاص یافت. موضوعی که در زمان خود سوژه اخبار شده بود که چگونه و بر اساس کدام مجوز شهرداری رشت در زمان محمدعلی ثابت‌قدم اقدام به در اختیار گذاشتن فضای سبز شهری برای برگزاری یک نمایشگاه موقت فرش کرده است؟!

حال اما پس از گذشته سه سال از این موضوع بار دیگر همان بخش از میدان شهید قلی پور در اختیار یک سیرک قرار گرفته و از سازه‌های فولادی با پوشش برزنتی بر روی آن برای ایجاد فضای سیرک استفاده شده است.

جالب آنکه گفته می‌شود برپایی این سیرک در فضای سبز شهری مجوزی از شورای شهر رشت نداشته است. این در حالی است که همواره یکی از مهم‌ترین سؤالات مطرح‌شده برای استیضاح و عزل محمدعلی ثابت‌قدم در اختیار قرار دادن فضای سبز شهری و زیر پل‌های روگذر سطح شهر به یکی از بانک‌های خصوصی بوده است.

گفتنی است شنیده‌شده این فضا در زمان تصدی مسعود نصرتی بر شهرداری رشت در اختیار سیرک مذکور قرار گرفته است.