فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی

فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای احداث فاز دوم بلوار هشت دی

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، تکمیل و احداث فاز دوم بلوار هشت دی رشت به صورت جدی ادامه دارد.

با تأکیدات دکتر حاج محمدی شهردار رشت نیروهای خدوم شهرداری به صورت شبانه روزی برای تکمیل فاز دوم بلوار هشت دی رشت تلاش می کنند.