فعالیت های عمرانی منطقه سه شهرداری رشت در روزهای اخیر با توجه به شرایط جوی دستخوش تغییرات گردیده است

فعالیت های عمرانی منطقه سه شهرداری رشت در روزهای اخیر با توجه به شرایط جوی دستخوش تغییرات گردیده است

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با مساعد شدن شرایط جوی تلاش پرسنل منطقه ۳ در جهت تکمیل پروژه ها و به منظور تسریع روند کارها دو چندان خواهد شد

گزیده ای از تلاش پرسنل خدوم شهرداری منطقه ۳ در روزهایی که گذشت به شرح ذیل است:

اتمام جدول گذاری و تکمیل یوترن در بلوار امام علی (ع) و اجرای عملیات خاکریزی در این بلوار

اتمام رنگ آمیزی و بهسازی ساختمان شهرداری منطقه ۳ که در حال حاضر نورپردازی آن در مراحل پایانی است.

زیرسازی قسمتی از لاین کندرو بلوار مدرس مقابل آب منطقه ای

لایروبی در محدوده منطقه ۳