فعالیت های عمرانی منطقه سه شهرداری رشت در روزهای اخیر همچنان به قوت خود باقیست

فعالیت های عمرانی منطقه سه شهرداری رشت در روزهای اخیر همچنان به قوت خود باقیست

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، گزیده ای از تلاش پرسنل شهرداری منطقه ۳ در روزهایی که گذشت به شرح ذیل است:

عملیات آسفالت بلوار کاج واقع در کمربندی خرمشهر

عملیات اجرای کفپوش و تکمیل اصلاح هندسی (یوترن) بلوار امام علی 

ادامه رنگ آمیزی و بهسازی ساختمان شهرداری منطقه ۳

لکه گیری و آسفالت معابر محدوده منطقه ۳

ادامه اجرای دیوار گذاری و نرده های بتنی بلوار مصباح

ساخت ، ترمیم و نصب درب چاهچه های محدوده منطقه ۳