فوت جوان ماهیگیر به‌علت سقوط از موج شکن در انزلی رییس سازمان آتش نشانی شهرداری انزلی خبر داد:

فوت جوان ماهیگیر به‌علت سقوط از موج شکن در انزلی

به گزارش رشت۲۰-رییس سازمان آتش نشانی شهرداری بندر انزلی گفت: امروز جوانی ۳۴ساله که با ۲دوستش برای ماهیگیری به موج شکن بلوار انزلی رفته بودند به علت سقوط و برخورد سرش با سازه های بتونی در دم فوت کرد.

 

مهرداد رضاپور افزود: جسد وی به پزشک قانونی تحویل داده شد.