فوت یک کارگر در شهر صنعتی رشت

فوت یک کارگر در شهر صنعتی رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، بنا به اطلاعات دریافتی یکی از کارگران شرکت ایران رادیاتور در شهرک صنعتی رشت هنگام کار جان خود را از دست داده است.

بنا بر اطلاعات ارسالی توسط یکی از کارگران شرکت، این دومین حادثه فوت کارگران در این شرکت و متوفی دارای یک فرزند بوده و حدود یک سال گذشته در سالن تولید شرکت ایران رادیاتور در شهر صنعتی مشغول به کار بوده است که در حین استفاده از دستگاه کات پرس پره های رادیاتور جان خود را از دست داده است.

همچنین گفتنیست موضوعاتی در خصوص شیفت کاری کارگران این شرکت مطرح شده است که تحریریه این پایگاه خبری تا زمان بررسی دلایل حادثه و نظر کارشناسان از انتشار آن خودداری می نماید.