فیلتر اینستاگرام قبل از پایان کار دولت روحانی؟

فیلتر اینستاگرام قبل از پایان کار دولت روحانی؟

به گزارش رشت۲۰  به نقل از رویداد۲۴ فرید مدرسی؛ فعال رسانه‌ای از برخی تلاش‌ها برای اجرای احتمالی فیلترینگ اینستاگرام قبل از پایان کار دولت روحانی خبر داد.

مدرسی در حساب کابری خود در توئیتر نوشت:
فیلتر اینستاگرام