فیلم/ رونمایی از پرچم رئیس‌جمهور آینده ایران!

فیلم/ رونمایی از پرچم رئیس‌جمهور آینده ایران!

به گزارش رشت۲۰، شهرام همایون مجری سلطنت طلب و هوشنگ امیراحمدی که خود را رئیس جمهور آینده ایران می‌داند بر سر نبود شمشیر در پرچم شیر و خورشید با یکدیگر به بگومگو پرداختند.

مشاهده فیلم