قبل از روشن کردن بخاری‌ها، دود کش‌ها را تمیز کنید

قبل از روشن کردن بخاری‌ها، دود کش‌ها را تمیز کنید

یکی از عوامل تولید گـاز منوکسیدکـربن در منازل مسکونی پس از روشن کردن بخاری‌ها؛انسداد مجرای دودکش‌ها به دلیل لانه گذاری پرندگان است.

72604 - قبل از روشن کردن بخاری‌ها، دود کش‌ها را تمیز کنید

به گزارش خبر فوری رشت ،با سوختن گاز طبیعی،بخار آب و دی اکسید کربن در هوا منتشر می شود. چنان چه به هر دلیلی احتراق ناقص رخ دهد گاز منوکسید کربن هم تولید می شود و در صورت عدم وجود دودکش استاندارد این گاز مسموم، بسیار سریع از طریق ریه ها وارد خون شده و جای اکسیژن را گرفته وحتی موجب مسمومیت و مرگ انسان ها خواهد شد.یکی از عوامل تولید گـاز منوکسیدکـربن در منازل مسکونی پس از روشن کردن بخاریها؛انسداد مجرای دودکش ها بدلیل لانه گذاری پرندگان است.

شهرام مومنی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه عدم وجود دودکش استاندارد موجب خطرات زیان باری بخصوص تولید گاز منوکسید کربن خواهد شد، اضافه کرد:عدم سرویس به موقع بخاری‌ها، رفع نقص فنی مشعل ها توسط افراد متخصص،استفاده از وسایل پخت و پز به منظور گرمایش هوا،انسداد مجرای دودکش تا رسیدن به کلاهک و یا عدم استفاده از دودکش در وسایل گازسوز نهایتاً موجبات عدم تامین هوا یا اکسیژن مورد نیاز برای احتراق یا سوختن مناسب گاز طبیعی در منازل و یا اماکن تجاری،فروشگاه ها، مدارس و …. را فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه به لانه گذاری پرندگان در داخل دود کش‌های بخاری و یا شومینه اشاره و گفت:یکی از شایع‌ترین موارد انسداد لوله‌های بخاری لانه گذاری پرندگان است که پاک سازی آن به راحتی نادیده گرفته می شود و یا حتی در بسیاری از هشدارهای ایمنی تذکر داده نمی شود.

معاونت عملیات سازمان آتش نشانی رشت به اهمیت آگاه سازی و همچنین توجه شهروندان نسبت به رفع نواقص مربوط به بخاری ها اشاره و خاطرنشان کرد:از تمامی شهروندان خواستاریم قبل از روشن کردن بخاری ها نسبت به رفع نواقص اقدام کرده تا بواسطه بی توجهی موجبات آسیب و یا مرگ افراد فراهم نشود.