قدردانی رئیس شورای شهر رشت از زحمات قدیمی، جعفری نیا و رضا طبع سید امیرحسین علوی طی گفتگویی از زحمات مدیران روابط عمومی و رسانه شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت قدردانی کرد.

قدردانی رئیس شورای شهر رشت از زحمات قدیمی، جعفری نیا و رضا طبع

سید امیرحسین علوی طی گفتگویی از زحمات مدیران روابط عمومی و رسانه شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت قدردانی کرد.

به گزارش رشت۲۰ ؛رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به خوبی از عهده وظایف خود طی سالهای گذشته برآمده است گفت: این حوزه ارتباط مناسبی با اصحاب رسانه داشته و در اطلاع رسانی سریع، دقیق و جامع و همچنین رویکرد حمایتی از رسانه ها موفق بوده است.

 

سید امیرحسین علوی تصریح کرد: فاطمه قدیمی در دوران مدیریت این حوزه در بحث برندسازی و امور بین الملل نیز در حوزه شهر خلاق خوراک عملکرد و پیگیری شایسته ای داشته که در ارتقای جایگاه رشت در عرصه بین الملل نقش غیر قابل کتمانی ایفا کرده است و دستاوردهای آن در آینده ملموس تر خواهد بود.

 

رئیس شورا با اشاره به اینکه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت همواره در جهت تکریم خبرنگاران و حفظ شان و منزلت این قشر اهتمام ورزیده است ضمن ارج نهادن به زحمات تمامی زحمتکشان این حوزه، گفت: به سهم خود از زحمات فاطمه قدیمی به طور ویژه قدردانی می کنم.

 

علوی در ادامه به برنامه های خدمتی که در دستور کار شورا قرار دارد پرداخت و اظهار داشت: تاکنون ۱۲ برنامه از ۵۰ برنامه مدنظر آماده شده است که یکی از این برنامه ها برنامه حمایتی از اصحاب رسانه به منظور ساماندهی و تداوم حمایت ها است.

 

رئیس شورا با بیان اینکه این برنامه به همت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورا و با همراهی مشاورین آماده شده است تصریح کرد: در پایان سال اول شورا لازم می دانم از زحمات پیام جعفری نیا در مدیریت این حوزه، تهیه این برنامه خدمتی و برقراری ارتباط مناسب با اصحاب رسانه قدردانی نمایم.

 

سید امیرحسین علوی همچنین با اشاره به بخشی از اقدامات حوزه ارتباط با رسانه شهرداری رشت، به برگزاری شایسته مراسم روز خبرنگار اشاره کرد و افزود: زحمات سیده مریم رضاطبع در این حوزه نیز شایسته تقدیر است.

 

وی در پایان اظهار داشت: در طول یک سالی که از عمر مدیریت شهری در دوره پنجم گذشته است حوزه های مختلف اطلاع رسانی در شهرداری و شورا تلاش بسیاری برای اطلاع رسانی خدمات صورت گرفته داشته اند که البته جز با همراهی خبرنگاران و اصحاب رسانه مقدور نبود.