قضای فاسد! / آزادی رسانه، پیش‌شرط جلوگیری از تکرار مفاسد در عدلیه

قضای فاسد! / آزادی رسانه، پیش‌شرط جلوگیری از تکرار مفاسد در عدلیه

به گزارش رشت۲۰  به نقل از خبر فوری, برگزاری دادگاه علنی اکبر طبری و باندی از قضات فاسد، هرچند با موجی از شگفتی درباره رخنه کردن فساد در کشور همراه بود، اما امید به برخود قاطع با مفسدان را بیشتر کرد.

اینکه دستگاه قضایی فساد را از درون مجموعه خود شروع کرده و تعارفی در انتشار نام فاسدان ندارد، اعتماد را به دستگاه قضایی بازمی گرداند.

 

با این حال سوال افکارعمومی اینجاست که چطور قوه قضائیه مانع تکرار این فسادها در مجموعه های قضایی می شود؟

 

یکی از راه ها برای جلوگیری از رشد دوباره باندهای فساد در محاکم، می تواند توسعه رسانه ها، به ویژه شبکه های اجتماعی باشد.

 

به همین خاطر، چندان عجیب نیست اگر مافیای فساد، مخالف توسعه رسانه های جدید باشد و از ابزارهای مختلف برای محدود کردن رسانه ها استفاده کند.