قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار رشت20این جدول را منتشر کرد

قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار

Kia redobla su apuesta por el segmento de lujo con la nueva versión del K900 300x158 - قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار

مدل خودرو توضیحات قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان)
اپتیما JF فول ۲۰۱۶ موجود نیست ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اپتیما JF GT line فول ۲۰۱۷ ۲۱۹,۵۸۳,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
اپتیما JF GT line فول ۲۰۱۷+رادار موجود نیست ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
اسپورتیج ۲۰۱۷ فول نیوفیس ۲۰۱۷ ۲۱۳,۱۸۸,۰۰۰ موجود نیست
پیکانتو ۲۰۱۷ ۹۳,۶۶۵,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ریو صندوق دار  ۲۰۱۷ ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
ریو هاچبک ۲۰۱۷ ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سراتو موجود نیست ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سراتو ۱۶۰۰ سایپا آپشنال ۸۶,۴۲۹,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰,۰۰۰
سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا ۴ درب ۷۵,۹۳۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
سراتو ۲۰۰۰ YDM ۲.۰ فول ۲۰۱۷ ۱۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال سایپا ۱۰۴,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
سراتو ۲۰۰۰ سایپا ۹۶,۱۴۵,۰۰۰ ۹۶,۵۰۰,۰۰۰
سورنتو UM فول موجود نیست ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سورنتو UM فول GT line ۲۷۴,۲۶۱,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارنز کارنز ۱۷۸,۵۴۰,۰۰۰ ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰