لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقی

لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقی

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، نود و ششمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت روز یکشنبه برگزار شد.

در این جلسه لایحه تعیین تکلیف عقد قرارداد شرکت توسعه‌ سازان رودسر مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بررسی لایحه اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت با ارائه توضیحات مریم گل احضار، سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت صورت پذیرفت.
در ادامه جلسه لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقی سال ۹۸ نیز بررسی قرار گرفت و لایحه تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت در سال ۹۸ بررسی شد.
 bodjeh31698 013 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 014 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 012 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 011 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 010 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 007 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 008 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 009 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 006 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 005 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 003 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 004 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقیbodjeh31698 002 - لایحه اصلاحیه آیین ‌نامه اجرائی تقسیط مطالبات شهرداری رشت / لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقی