لزوم بازخوانی آرمانهای شهدا برای نسل جوان !

لزوم بازخوانی آرمانهای شهدا برای نسل جوان !

به گزارش رشت۲۰، به نقل ازحرف تازه – رییس شورای شهر در مراسم تقدیر از جانبازان حضور در بین این قشر ارزشی را برای خود افتخار دانست.

دکتر علوی با تاکید بر این موضوع که با وجود کینه توزی های استکبار و حامیان وی در منطقه شرایط خاصی بر کشور حاکم میباشد داشتن بصیرت در تحلیل ها را ضروری دانست.
وی با ذکر این مسئله امنیت و آرامش امروز کشور ناشی از جانفشانی شهدا و جانبازان عرصه مقاومت میباشد بر همدلی همه آحاد جامعه در راستای پاسداشت خون شهدا تاکید کرد.
رییس شورای شهر اظهار داشت متاسفانه رشت با وجود پیشینه غنی خود در زیرساختها عقب مانده است و توانایی اجرای پروژه های کلان منطبق با نیازهای خود را ندارد بر تحرک و هم یاری همه سازمانها در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز تاکید کرد.
علوی با تمجید از تجربه و خرد شهردار رشت در کنار شورایی که اشتیاق لازم جهت خدمت رسانی به شهروندان در اعضای آن تبلور دارد فرصت موجود را جهت اقدامات بزرگ در راستای توسعه شهر مغتنم دانست.
وی ادامه داد بازخوانی آرمانهای شهدا برای جوانان بالاترین اقدام فرهنگی محسوب میشود بر ضرورت لمس شهروندان در مورد اجرایی شدن ایده ها و نیازهای آنها از سوی مدیریت شهری تاکید کرد.
علوی با تجلیل از حضور تعداد قابل توجهی از جانبازان محترم در مجموعه شهرداری خواستار ظرفیت سازی و رفع امور مربوط به این قشر محترم در مجموعه شهرداری شد.