لزوم بازنگری در هزینه‌های تدفین برای رضایت شهروندان

لزوم بازنگری در هزینه‌های تدفین برای رضایت شهروندان

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت بر لزوم بازنگری در بهای تدفین برای رضایت شهروندان تاکید کرد.

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایلنا، چهل و سومین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر با دستور تهاتر بدهی شرکت مخابرات منطقه گیلان با ششدانگ یک باب خانه، افزایش و پایدار کردن برخی ردیف‌های اعتباری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اصلاحات پیشنهادی تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی سال ۹۷، اصلاحات پیشنهادی تعرفه بهای خدمات سازمان سرمایه‌گذاری سال ۹۷، اصلاحات پیشنهادی تعرفه بهای خدمات سازمان آرامستان سال ۹۷ در تالار شورا برگزار شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت با ذکر این مطلب که سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری که توان درآمدزایی را دارند باید با ارائه ایده‌های خود در این حوزه در قالب لوایح شفاف به شورای شهر در این راستا گام بردارند.

فرهام زاهد با اشاره به فقر سرمایه‌های پایدار در شهرداری بر خرید و تولید ملک‌هایی با شرایط مناسب با استفاده از درآمدهای بدست آمده از سرمایه‌گذاری های صورت گرفته توسط سازمان‌ها تاکید کرد.

عضو شورای پنجم با بیان ایکه باید با بکارگیری تمهیدات مناسب بستر را برای اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مورد نظر شهرداری فراهم کرد بخش خصوصی را تاثیرگذارترین مؤلفه در سرمایه گذاری دانست.

وی با اشاره به مراجعات متعدد شهروندان درباره تخفیف در هزینه‌های تدفین، با توجه به نظام دینی حاکم بر کشور شرایط کنونی را قابل‌قبول ندانست و بر لزوم بازنگری در بهای تدفین برای رضایت شهروندان تاکید کرد.

شیرزاد با تایید تغییر در تعرفه تدفین خواستار خلاقیت مدیران سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری برای درآمدزایی شد.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به نرخ عوارض بر لزوم شناسایی نهادهای خیریه و تفکیک آن از مراکز انتفاعی در زمینه اخذ عوارض تاکید کرد.