لزوم جلوگیری نمایندگان مجلس از اجرای افزایش نرخ حامل های انرژی/ کدام نماینده گیلان حامی مردم خواهد بود؟!

لزوم جلوگیری نمایندگان مجلس از اجرای افزایش نرخ حامل های انرژی/ کدام نماینده گیلان حامی مردم خواهد بود؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، پس از ازایش بی حساب و کتاب و عجیب نرخ حامل های انرژی در کشور، اعتراضات بسیار زیادی در این خصوص از سوی مردم در فضای مجازی مطرح شده است.

افزایش سه برابری نرخ بنزین سبب شده است تا نگرانی های جدی در خصوص هزینه هایی چون کرایه استفاده خودرو، حمل و نقل مایحتاج عمومی به فروشگاه ها، حقوق ماهیانه کارگران و… نیز به وجود بیاید.

در این میان این نگرانی وجود دارد که این اقدام دولت مورد سوءاستفاده عناصر بی گانه و ضد انقلاب شود که نمونه هایی از آن را طی ساعات گذشته در فضای مجازی کشاهده شده و قطعاً آنها بدون اشاره به موضوع واقعی سازی قیمت ها فقط به زیرسوال بردن نظام اقدام خواهند کرد.

حال انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن در نظر گرفتن شرایط موجود نسبت به جلوگیری از اجرای این افزایش بی رویه نرخ حامل های انرژی اقدام نمایند. در گیلان نیز تاکنون محمد حسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه وعده داده تا روز یکشنبه صدای نمایندگان به گوش رئیس جمهور برسد و قطعاً مردم در این بین امیدوار خواهند بود که از ادامه اجرای این افزایش نرخ جلوگیری شود.