لزوم فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا در رشت

لزوم فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا در رشت

عضو کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت گفت: باید از اقدامات تبلیغی حتی اگر هزینه بردار هم باشد در خصوص فرهنگ سازی برای طرح تفکیک زباله از مبدا استفاده کنیم.

pzKv22zVZrg7

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایلنا،عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان‌های مردم نهاد همواره در خصوص مشکل پسماند و تفکیک زباله همکاری خوبی داشته‌اند.

محمد حسن عاقل منش افزود: باید از اقدامات تبلیغی حتی اگر هزینه بردار هم باشد در خصوص فرهنگ سازی برای طرح تفکیک زباله از مبدا استفاده کنیم و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که بحث بهداشت برای شورا بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه افرادی در محل زندگی خود بصورت خود جوش در طرح تفکیک زباله همکاری‌های مستمری دارند بیان کرد: در دوره شورای سوم رشت جمعه بازارهایی در این خصوص تشکیل می شد و با برنامه‌های فرهنگی و تشویقی در این زمینه شاهد بازتاب خوبی در این مورد بودیم.