لزوم همکاری مدیریت شهری رشت با سازمان همیاری شهرداریهای گیلان

لزوم همکاری مدیریت شهری رشت با سازمان همیاری شهرداریهای گیلان

به گزارش رشت ۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، صبح  پنجشنبه دوازدهم تیر ماه ۱۳۹۹ شهردار رشت به همراه محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت و بابک رمضانی معاون خدمات شهری شهرداری رشت با دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان دیدار و گفت و گو کردند.

در این نشست به هم افزایی نیروها و امکانات در جهت برقراری و توسعه همکاریهای متقابل تاکید شد.

دو طرف در این نشست خواستار تداوم جلسات تا حصول نتیجه شدند.