لغو ممنوعیت واردت برنج شایعه باندهای وارد کننده است حسنی، نماینده مردم رشت:

لغو ممنوعیت واردت برنج شایعه باندهای وارد کننده است

به گزارش رشت۲۰-محمد صادق حسنی جوریابی در خصوص صحبت هایی که پیرامون لغو «ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» مطرح می شود، اظهار داشت: این شایعات در واقع توسط باندهایی مطرح می‌شود که کنترل قیمت برنج را در دست دارند و این مباحث را صرفا جهت کنترل بازار و قیمت فروش‌شان مطرح می‌کنند.

 

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مدیریت‌های غیررسمی بسیار قوی‌تر از مدیریت‌های رسمی عمل می‌کنند و باعث افزایش و یا افت قیمت محصول می‌شوند.

 

وی با اذعان بر اینکه متاسفانه جهاد کشاورزی هم نتوانسته بطور کامل جلوی این مدیریت‌های غیر رسمی را بگیرد، تاکید کرد: ممنوعیت واردات برنج از مرداد و شهریور به مدت ۴ ماه اعمال می‌شود.