ماجرای آخرین عکسی که عباس کیارستمی قبل از مرگ گرفت!

ماجرای آخرین عکسی که عباس کیارستمی قبل از مرگ گرفت!

بهمن کیارستمی ۲ عکس در ارتباط با پدرش عباس کیارستمی منتشر کرد.

2kiarostami - ماجرای آخرین عکسی که عباس کیارستمی قبل از مرگ گرفت!

عکس عباس کیارستمی قبل از جراحی

بهمن کیارستمی فرزند زنده‌یاد عباس کیارستمی، آخرین عکسی که پدر از او ثبت کرده است، منتشر کرد.

بهمن کیارستمی در توضیح عکسی که منتشر کرد، نوشت: «امروز داشتم فایل‌های گوشی قبلی‌ام رو منتقل می‌کردم دو تا عکس دیدم از حیاط خانه در تیرماه. همین که ابوی توانسته بود از تخت تا حیاط بیاید جای بسی خوشنودی بود و روزمون روز شده بود. با گوشی‌ام این عکس رو می‌گیرم و بعد او گوشی را می‌خواهد تا از من عکس بگیرد، اما دستانش آنقدر میلرزد که نمی‌تواند گوشی را نگه دارد، گوشی را روی میز می‌گذارد و این عکس را می‌گیرد.»
عکسی که عباس کیارستمی از پسرش بهمن کیارستمی گرفت

kiarostami 15 copy copy copy copy - ماجرای آخرین عکسی که عباس کیارستمی قبل از مرگ گرفت!

بهمن کیارستمی نوشت: «امروز یادم افتاد آخرین عکسی که ابوی گرفته تا امروز روی گوشی‌ام بوده و تا حالا کپی‌اش نکرده بودم. خدا رحم کرده این عکس تا امروز توی جیب من چیز گم کن و سر به هوا مونده بود!»

فرزند کیارستمی همچنین در کنار این عکس تصویری از عباس کیارستمی چند روز قبل از عمل جراحی منتشر کرد که این تصاویر بیانگر حال مساعد او است.

عکس عباس کیارستمی قبل از جراحی
kiarostami 16 copy copy - ماجرای آخرین عکسی که عباس کیارستمی قبل از مرگ گرفت!