ماجرای تخریب پیاده راه چیست؟! وقتی یک اشتباه لفظی باعث نگرانی می‌شود

ماجرای تخریب پیاده راه چیست؟! وقتی یک اشتباه لفظی باعث نگرانی می‌شود

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، پس از انتشار اخباری در خصوص اتصال مسیر خیابان شریعتی به اعلم الهدی رشت نگرانی های بسیاری در خصوص احتمال تخریب پیاده راه مرکزی شهرداری رشت ایجاد شد. اما اصل ماجرا چه بود؟!

بنا بر اظهارات منابع آگاه، ناصر حاج محمدی در عنوان کردن اسم خیابان سعدی دچار اشتباه سهوی شده و منظور اجرایی شدن پروژه از پیش تصویب شده اتصال خیابان شریعتی رشت به خیابان سعدی بوده است. پروژه ای که در دوران شورای چهارم به تصویب رسیده و با توجه به وضعیت بازار بسیار ضروری است.

از سوی دیگر اجرای پروژه پیاده راه شهرداری رشت مجوزهای لازم را داشته و به سادگی نمی توان در آن ایجاد تغییر کرد و طرح چنین موضوعاتی در خصوصی تخریب پیاده راه و… اساساً امکان پذیر نیست و سوء برداشت رخ داده تنها بخاطر یک اشتباه لفظی است.