ماجرای سوزاندن عروس توسط مادرشوهر

ماجرای سوزاندن عروس توسط مادرشوهر

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: دیگر سوزی عروس دیشموکی تاکنون محرز نشده است

سرهنگ جهان دیماز افزود: تا این لحظه دلیل یا مدرکی مبنی بر دیگر سوزی عروس دیشموکی برای پلیس محرز نشده است.

وی اظهار کرد: بنابراین تا این لحظه از نظر پلیس این عروس ۱۶ ساله خودسوزی کرده است