ماجرای عجیب عضو شورایی که در حوزه انتخابیه خود حضور ندارد!

ماجرای عجیب عضو شورایی که در حوزه انتخابیه خود حضور ندارد!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یکی از اعضای شوراهای شهر در یکی از شهرهای غرب گیلان، حدود یک سال در حوزه انتخابیه خود سکونت نداشته و حال به دلیل عدم رعایت قانون و با هوشیاری دستگاه‌های نظارتی در خصوص عدم سکونتش مواجه شده است.

نکته جالب اینکه پس از طرح موضوع عدم سکونت این عضو شورا در نهادهای نظارتی، وی به دنبال جمع‌آوری امضاء از برخی افراد برای تائید حضورش در حوزه انتخابیه خود است.

گفته می‌شود، این عضو شورا در اقدامی عجیب برای فرار از این ماجرا دست به دامان یکی از نمایندگان سابق مجلس شده تا شاید بتواند کرسی خود را در شورای شهر حفظ نماید!