متخصص بیماری های عفونی: تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بیشتر از آمار وزارت بهداشت است

متخصص بیماری های عفونی: تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بیشتر از آمار وزارت بهداشت است

به گزارش رشت۲۰، مسعود مردانی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بیشتر از آمار وزارت بهداشت است.

در ایران 2 - متخصص بیماری های عفونی: تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بیشتر از آمار وزارت بهداشت است

مشاهده فیلم