مجتبی حسینی توسل مدیرعامل برج میلاد شد با حکم پیروز حناچی، مجتبی حسینی توسل مدیرعامل برج میلاد شد.

مجتبی حسینی توسل مدیرعامل برج میلاد شد

به گزارش رشت۲۰-، با حکم پیروز حناچی شهردار تهران، مجتبی حسینی توسل از کارکنان و مدیران باسابقه شهرداری تهران به سمت مدیرعاملی برج میلاد منصوب گردید.

 

گفتنی است؛  ۱۵ اردیبهشت امسال «حسین قدس ولی» از سوی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به عنوان سرپرست جدید برج میلاد منصوب شده بود.