مجری مشهور و جنجالی صداوسیما به یکسال حبس محکوم شد!

مجری مشهور و جنجالی صداوسیما به یکسال حبس محکوم شد!

به گزارش رشت۲۰ ;سال گذشته از طرف یک آکادمی فوتبال در یزد تعدادی نوجوان برای برپایی اردویی به گرجستان می‌روند که طی حادثه‌ای تلخ ۲ نفر از آنها در دریاچه تفلیس غرق می‌شوند.

حال پس از رسیدگی به این پرونده در مراجع قضایی، عباس قانع، گزارشگر تلویزیون به عنوان صاحب امتیاز این آکادمی مجرم شناخته شده و از سوی دادگاه محکوم گردیده.

 

خانم ورمزیاری، مادر نوجوان فوتبالیست غرق شده در گرجستان: ما به این رأی اعتراض کردیم چون اعتقاد داریم میزان مجازاتی که درنظر گرفته شده، کم بوده و خانواده کاربخش، دیگر فوتبالیستی که او هم غرق شده، اعتراض خواهند زد. پسر ما را برده‌اند گرجستان و جنازه آنها را برگرداندند، توقع داشتیم حکم سنگین‌تر باشد. این احکام جواب دو روز زجر و مصیبتی که ما در این مدت کشیدیم هم نیست.

 

عباس قانع مجری برنامه تلویزیونی ۵+۱ در شبکه ورزش و همچنین از مجری های پرحاشیه شبکه اینترنتی آنتن بوده که با نوع عجیب و پر هیجان گزارش های خود و استفاده از تیکه کلام های خاص معروف شده بود.