محدودیت دسترسی به اینترنت با دستور شورای امنیت کشور یک مسئول مطلع در وزارت ارتباطات خبرداد

محدودیت دسترسی به اینترنت با دستور شورای امنیت کشور

به گزارش رشت۲۰ ; از شب گذشته و به مدت ۲۴ ساعت دسترسی به اینترنت محدود شده است.

خبرنگار ایسنا در گفتگو با یک مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص محدودیت دسترسی به اینترنت مطلع شد که:

با تصویب شورای امنیت کشور و ابلاغ دبیرخانه آن به اپراتورهای اینترنت، از شب گذشته و به مدت ۲۴ ساعت دسترسی به اینترنت محدود شده است. این مسئول مطلع افزود، پیگیریهای زیادی از سوی وزارتخانه در حال انجام است تا با رایزنی با دبیرخانه شاک مجوز لازم برای برقراری مجدد ارتباطات و ابلاغ آن به اپراتورها صورت پذیرد.