محسن افشانی در لباس زندان! عکس

محسن افشانی در لباس زندان! عکس

محسن افشانی بازیگر ۳۰ ساله از تجربه زندان رفتنش نوشت

پروژه اسرار آمیز نئون سامسونگ

محسن افشانی بازیگر کشورمان مدتی است که از زندان آزاد شده است.

این بازیگر ۳۰ ساله با انتشار عکس و متنی, از تجربه پوشیدن لباس زندان نوشت.

عکس و متن منتشر شده توسط محسن افشانی

عکس و متن منتشر شده توسط محسن افشانی