محمد حسن علیپور خبر داد: تجلیل و قدردانی از کارگران زحمتکش شهرداری رشت به مناسبت روز کارگر؛

محمد حسن علیپور خبر داد: تجلیل و قدردانی از کارگران زحمتکش شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰-محمد حسن علیپور با اشاره به روز کارگر بیان داشت: کارگران زحمتکش شهرداری، یاران همیشه همراه مدیریت شهری بوده اند و علی رغم تمام سختی ها و مشکلات موجود از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

عضو هیئت رییسه شورا افزود: ۱۱ اردیبهشت روز کارگر، فرصتی است که از زحمات این عزیزان تشکری ویژه شود تا کارگران بدانند که تلاش هایشان ارزش بالایی برای مدیران و مجموعه شهرداری دارد.

 

علیپیور اظهار داشت: طی جلساتی با رئیس شورا و همچنین سرپرست شهرداری رشت تصمیم گرفته شد که هدیه ای هر چند کوچک برای همه کارگران در نظر گرفته شود.

 

این عضو شورا تصریح کرد: در همین راستا از سوی شهرداری رشت مبلغی بعنوان هدیه برای هر کارگر در نظر گرفته شده است که جهت تجلیل و قدر دانی از زحماتشان به آنها تقدیم خواهد شد.