مخاطب اظهارات تند شهردار رشت که بود؟!

مخاطب اظهارات تند شهردار رشت که بود؟!

اختصاصی / به گزارش خبرفوری رشت، آخرین جلسه ستادی شهردار رشت در سال ۹۶ با یک حاشیه ویژه و خاص همراه بود. جاییکه نصرتی، گفت: هر فردی در هر جایگاه مدیریتی که باشد اگر در محیط شهرداری الفبای کار را یاد نگرفته باشد و نداند چگونه کار کند و برخی اطلاعات شهرداری را به بیرون بدهد این شخص باید چند ماه دوره آموزشی ببیند توجیه شود و با فرهنگ سازی برگردد و این کاری است که من باید انجام دهم و حتما انجام خواهم داد.

این اظهارات نصرتی در شرایطی است که طی روزهای اخیر بحث انتشار برخی اسناد مالی شهرداری رشت در رسانه ها سوژه داغ روز بوده و برخی مدعی شده اند این اطلاعات از بخش مالی شهرداری رشت درز کرده است.

اگرچه در این بین اطلاعات منتشر شده یا از مجاری روابط عمومی بوده یا واحد مالی شهرداری رشت، باید منتظر ماند و دید مخاطب اصلی اظهارات تند نصرتی چه کسی بوده است؟