مخالفت تلویحی کوچکی‌نژاد با شفافیت آرای نمایندگان مجلس: شفافیت آراء منجر به افشای اطلاعات نشود

مخالفت تلویحی کوچکی‌نژاد با شفافیت آرای نمایندگان مجلس: شفافیت آراء منجر به افشای اطلاعات نشود

به گزارش رشت۲۰ به نقل از فارس؛ جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در طرح شفافیت آراء گفت: ما با شفافیت آراء موافقیم و از آن حمایت می‌کنیم ولی باید مراقب باشیم که این شفافیت به افشای اطلاعات منجر نشود.

نژاد - مخالفت تلویحی کوچکی‌نژاد با شفافیت آرای نمایندگان مجلس: شفافیت آراء منجر به افشای اطلاعات نشود

وی افزود: نماینده در انجام وظایف نمایندگی خود آزاد است و باید مراقبت کنیم که در سایه این شفافیت آزادی نماینده محدود نشود و این شفافیت باعث نشود که انتشار اطلاعات مربوط به رأی نماینده باعث اعمال فشارهای بیرونی برای تغییر رأی وی شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر باید موارد امنیتی که نیازمند رأی‌گیری مخفی به طور شفاف‌تر و دقیق‌تر و مصداقی‌تر مشخص شود نه این که به طور کلی فقط یک لفظ در این باره در مصوبه بیاید. شفافیت امر مطلوبی است اما ما نباید با آن احساسی برخورد کنیم و با احساسات و عجله آن را تصویب کنیم و پس از مدتی به خاطر آثار سوء آن مجلس بخواهد مصوبه خود را لغو کند؛ چراکه در این صورت تبعات سوء آن بیشتر خواهد بود.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: غیرعلنی کردن جلسات مجلس در مسائل غیرضرور به ویژه در دوره مجلس قبل باعث شده تا افکار عمومی نسبت به عملکرد مجلس حساس شود و حال آنکه در این جلسات غیرعلنی هیچ موضوع خاص امنیتی مطرح نمی‌شد و غیرعلنی کردن جلسات باعث ایجاد حساسیت نسبت به مجلس شد.

وی ادامه داد: ما باید با اعمال شفافیت در موارد مورد نظر و مواردی که ضرورت دارد شفافیت صورت گیرد، به مطالبه به حل مردم در این باره پاسخ دهیم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیشتر از آنکه ما نیازمند شفافیت در رأی‌گیری‌ها باشیم، باید شفافیت در مواضع نمایندگان را دنبال کنیم و اگر هم شفافیت آراء مدنظر است، باید هدف اصلی شفافیت در موضع و رویکرد نماینده از این طریق حاصل شود؛‌ چراکه رویکرد نمایندگان است که بر رأی آنها در طرح و لوایح تأثیر می‌گذارد.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان مواضع مختلفی را در حوزه انتخابیه خود و در صحن مجلس دارند و ما بعضا شاهد مواضع دوگانه آنها در این دو بخش یعنی حوزه انتخابیه و صحن مجلس هستیم و روشن شدن موضع و رویکرد نمایندگان کمک زیادی به شفافیت‌ها خواهد کرد.

وی در پایان گفت: یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به من گفت که ما اصلاح طلبان حدود ۵۰ نفر هستیم اما اگر فضای مجلس اجازه دهد می‌توانیم فراکسیون اصلاح طلبان و مستقلین را با عضویت ۱۰۰ نماینده تشکیل دهیم؛ چراکه حدود ۵۰ نفر از دیگر نمایندگان نیز به ما اعلام کرده‌اند که ما مواضع‌مان با شما یکی است، اما به خاطر فضای موجود نمی‌توانیم موضع‌مان را در حوزه انتخابیه و صحن مجلس علنی کنیم.