مدیران جدید شهرداری رشت معارفه شدند + تصاویر

مدیران جدید شهرداری رشت معارفه شدند + تصاویر

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مراسم معارفه چهار مدیر جدید شهرداری رشت با حضور بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت، ناصر عطایی معاون مالی، اقتصادی شهرداری رشت، بابک رمضانی معاون خدمات شهری شهرداری رشت برگزار شد

طی احکامی از سوی شهردار رشت علیرضا حسنی به سمت سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت، مرتضی عاطفی به سمت سرپرست حوزه شهردار و ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا قانع به سمت سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری و یوسف یزدانی به سمت سرپرست منطقه دو شهرداری رشت منصوب شدند.

معارفه سرپرست منطقه دو شهرداری رشت

 

معارفه سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت

 

معارفه سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت
معارفه سرپرست حوزه دفتر شهردار و امور ارتباطات و بین الملل