مدیران شهرداری رشت مطرح کردند؛ کل بدهی های شهرداری رشت ۱۳۰ میلیارد تومان است/ برند سازی و مشخص شدن محورهای سرمایه گذاری در رشت

مدیران شهرداری رشت مطرح کردند؛ کل بدهی های شهرداری رشت ۱۳۰ میلیارد تومان است/ برند سازی و مشخص شدن محورهای سرمایه گذاری در رشت

احمدرضا حق بین مدیر مالی و ذی حساب شهرداری رشت در جریان نشست مطبوعاتی شهردار رشت با خبرنگاران که از ساعت ۱۹ امشب(پنج شنبه ۳۰دی) گفت: لایحه تفریغ بودجه سال ۹۰و ۹۱ به شورای شهر ارائه شده است . حق بین افزود: ۴ تفریغ بودجه در سال ۹۵ به شورای شهر ارائه شده است.
1f6d02a07204e7f91dee222a6c15654e L 300x150 - مدیران شهرداری رشت مطرح کردند؛ کل بدهی های شهرداری رشت ۱۳۰ میلیارد تومان است/ برند سازی و مشخص شدن محورهای سرمایه گذاری در رشت

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از تابناک احمدرضا حق بین مدیر مالی و ذی حساب شهرداری رشت در جریان نشست مطبوعاتی شهردار رشت با خبرنگاران که از ساعت ۱۹ امشب(پنج شنبه ۳۰دی) گفت: لایحه تفریغ بودجه سال ۹۰و ۹۱ به شورای شهر ارائه شده است . حق بین افزود: ۴۴ تفریغ بودجه در سال ۹۵ به شورای شهر ارائه شده است.
مدیر مالی و ذی حساب شهرداری رشت بخشی از بدهی های شهرداری رشت را به دلیل سیستم پرداخت مالی نقدی دانست و گفت: قراردادها ایجاد دین می کنند اما بدهی به حساب نمی آید.
او بخش زیادی از بدهی های شهرداری رشترا مربوط به سال های گذشته دانست و توضیح داد: کل بدهی های شهرداری رشت ۱۳۰ میلیارد تومان است و تفریغ بودجه سال ۹۵ تا دو هفته دیگر به شورای شهر رشت ارسال می شود.
حقوق کدام بخش ها پرداخت شده است؟
حق بین در ادامه تاکید کرد که حقوق آبان ماه کارکنان حجمی خدماتی و حجمی نگهبانی پرداخت شده است و کارمندان شهرداری مرکز هم حقوق آذرماه خود را دریافت کرده اند و حقوق آذرماه کارکنان و کارکنان خدمات و نگهبانی مناطق هم پرداخت شده است.
او افزود: کل بدهی ما در بخش پیمانکاری دو میلیارد تومان است و۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید ۲۰۰ واحد مسکونی مسکن مهر و آزادسازی حرایم رودخانه پیش بینی شده است.
مدیر مالی و ذی حساب شهرداری رشت در خصوص دریافت حق جلسات اعضای شورای شهر نیز گفت: این مبلغ یک شصتم حقوق شهردار است که برای هر عضو شورای شهر حداکثر سه میلیون تومان است.
حق بین افزود: اعضای شورای شهر در طول ماه می توانند ۵۰ ساعت جلسه داشته باشند .او اضافه کرد: حقوق اعضای شورای شهر طی سه ماه گذشته پرداخت نشده است.
مدیر مالی و ذی حساب شهرداری رشت اضافه کرد:چند چک پرداختی مربوط به رسانه ها امروز …