مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در سکوت خبری منصوب شد امروز

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در سکوت خبری منصوب شد

مراسم انتصاب کاظم لطفی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای گیلان بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
13931127000195 PhotoA - مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در سکوت خبری منصوب شد

به گزارش خبر فوری رشت ،مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان امروز بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

براساس حکمی به امضای محمد حاج‌رسولی‌ها، کاظم لطفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای استان منصوب شد.

در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای گیلان حسینی مدیرکل دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت منابع آب ایران حضور داشت.

خبرنگاران برای حضور در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان دعوت نشده بودند و این مراسم در سکوت خبری برگزار شد.