مدیرعامل مخابرات گیلان برکنار و تنزل درجه گرفت! کمتر از یک ماه بعد از اوج گرفتن انتقادات و نارضایتی های عمومی؛

مدیرعامل مخابرات گیلان برکنار و تنزل درجه گرفت!

به گزارش رشت۲۰-چند روز بعد از نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت مجابرات استان،  اخبار غیررسمی حاکی از برکناری رسول آمویی از سمت مدیرعاملی مخابرات گیلان است.

IMG 20190817 150910 - مدیرعامل مخابرات گیلان برکنار و تنزل درجه گرفت!

گفته می شود وی به سمت مجری طرح خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم (uso) در طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی مخابرات ایران منصوب شده است.

 

امویی کرمانشاهی که با مخالفت گسترده مجمع نمایندگان استان و  استاندار وقت وارد مجموعه مخابرات گیلان شده بود فعالیتهایش همیشه با انتقادات فراوان روبه رو شده بود. بسیاری از مولفه های مخابراتی استان ظاهرا نه تنها روند رو به رشد دوران قبل از مدیریت وی  را طی نکرده بود که بنا به آمار  افت و ضعف در بسیاری از آنها در طول این دوره بشکل گرفته بود.در ابتدای مرداد ماه جاری نیز  عدم دسترسی بیش از ۷۰۰ مشترک مخابرات رشت به تلفن ثابت به دلیل استفاده از سوئیچ های ضعیف انتقادات از مدیریت مخابرات استان را به اوج خود رساند.

 

گفته می شود مهندس پارسایی معاون شبکه مخابرات منطقه گیلان شانس بالایی برای رسیدن به سرپرستی این مجموعه دارد.