مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت خبر داد: ارتباط آنلاین با مدیران شبکه شهرهای خلاق جهان به مناسبت روز جهانی غذا

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت خبر داد: ارتباط آنلاین با مدیران شبکه شهرهای خلاق جهان به مناسبت روز جهانی غذا

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این برنامه با هدف معرفی غذاهای شهر خلاق خوراک شناسی رشت با حضور مدیران شهرداری و رستوران داران به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مشارکت موسسه توسعه کارآفرینان دانشگاهی و اتحادیه رستوران داران و غذاهای سنتی شهرستان رشت برگزار می شود.

جهانی غدا - مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت خبر داد: ارتباط آنلاین با مدیران شبکه شهرهای خلاق جهان به مناسبت روز جهانی غذا